Powinieneś przeczytać powiązane z metodami naprawy, gdy pojawi się komunikat o błędzie linkera w komunikacie o błędzie serwletu dotyczącym twojego komputera.

Wystarczy jedno kliknięcie, aby w mgnieniu oka naprawić i sprawnie uruchomić komputer. To potężne oprogramowanie jest tutaj, aby pomóc!

Serwlet. Interfejs serwletu nie może uzyskać konstruktora, który pobiera parametr ServletConfig. Aby obejść ten problem, funkcja init() jest używana do inicjalizacji, a nie zaraz po deklaracji konstruktora.

java.lang.InstantiationException w serwlecie

Czy istnieje konstruktor pojawiający się w aplecie?

Tak, serwlet może mieć absolutnego konstruktora, jest to legalne, ale nie jest to najwygodniejszy sposób inicjalizacji serwletu. Powinieneś zazwyczaj użyć metody init(), jeśli będziesz inicjalizować serwlet poprzez interfejs serwletu.

Czasami, gdy artysta deklaruje godny zaufania konstruktor serwletów, dodaje konstruktor sparametryzowany, tj. konstruktor serwletów, który przyjmie parametr a. Ponieważ Java po prostu dodaje konstruktor rozszerzenia do jakiejś klasy, gdy nie podano konstruktora, nie dodaje konstruktora przeterminowanego, jeśli istnieje już aktualna klasa serwletu. jestem
Serwlet może zostać pobłogosławiony konstruktoremzły sposób na inicjalizacjęwewnątrz()Serwlety

odpowiedni do inicjalizacji interfejsu, zobacz servlet. Jeśli klienci pamiętają, serwlety są w rzeczywistości specjalnym działaniem w tym sensie, że wiele osób zostanie utworzonych przez kontener iz tych powodów będzie zarządzanych przez kontener. Kontener serwletów, taki jak Tomcat, tworzy pulę kilku swoich serwletów, aby obsługiwać wielu klientów w tym samym czasie.

Domyślny konstruktor z pełnymi argumentami

i załóżmy, że Twoje wymagania deklarują alternatywny konstruktor, który może pobrać od Ciebie swój parametr, na przykład

HelloServlet (nazwa ciągu)

później kompilator java nie dołączy de facto konstruktora bez argumentów, więc kontener serwletów nie będzie biegły w inicjalizacji serwletu.

Z twojego powodu ważne jest, aby nie umieszczać konstruktora w aplecie, po prostu pamiętaj, aby od czasu do czasu publikować

do wszystkiego, co robisz.domyślny konstruktor

Chociaż serwlet jest kręgosłupem ładnej aplikacji internetowej Java, wielu programistów nigdy nie powinno wiedzieć, co jest ważne w serwletach, w tym kto tworzy instancje, codzienny cykl instancji serwletów, bezpieczeństwo wątków dotyczy serwletów i równoczesnej współbieżności, administrowanie sesją, itp.

Jeśli ktoś uczy się Servlet, nie wspominając o JSP w tym samym czasie, może być ważne, aby wybrać na przykład każdą dobrą książkę

Pierwszy odpowiedzialny za Servlet i JSP

i patrzcie na siebie od początku, co się skończy. Jest to stary harmonogram, jeszcze nie zaktualizowany, aby obejmował Servlet 3.0 i async. Ale Servlet jest nadal jestem dobrą książką i uczę się podstaw /p>Kot

Próby utworzenia instancji polecenia serwletu w celu obsługi pierwszego żądania klienta mogą zgłosić nasz własny następujący wyjątek:

javax.servlet.ServletException: Nie można utworzyć instancji klasy serwletu HelloServletCzy możesz powiedzieć, że masz konstruktor w dowolnej klasie serwletów? Odpowiedź

java.lang.InstantiationException: HelloServlet
Serwlety

z niskim konstruktorem bez argumentów. Chociaż jest to słuszny błąd, niezależnie od tego, czy jesteś tego pewien, czy nie, możesz uzyskać swój unikalny konstruktor, ale pamiętaj, że wywołuje go cały kontener serwletów. Proponuję użyć

wewnątrz()

Metoda, która zazwyczaj może zainicjować serwlet, ponieważ aplikacja jest domyślna.

Czy możemy mieć jakiś konstruktor z Java Servlet? lub Dlaczego potrzebujemy konstruktora wykonującego serwlet dzisiaj, kiedy wcześniej istniał

wewnątrz()
konstruktor w funkcjonalnym aplecie

metoda inicjalizacji apletu znana również jako główna różnica wskazująca na metodę

wewnątrz()Metoda

w odniesieniu do konstruktora w aplecie może zadać kilka pytań, które widziałem podczas wielu wywiadów z programistami Java. Wszystkie te pytania zazwyczaj są z tym związane Konkretna rola związana z budowniczym itp.

wewnątrz()

metoda w typie implementacji serwletu. Chociaż udało mi się podzielić kilkoma opiniami na ten temat, jeśli napisaliśmy to

10 najważniejszych pytań dotyczących serwletów dla programistów Java

, chciałem o tym więcej porozmawiać tutaj.

W tym wyjątkowym artykule postaram się dać Ci możliwość szczegółowej odpowiedzi na każde z pytań. Warto wiedzieć, że Servlet może być wyjątkowy w tym sensie, że jego cykl życia jest zarządzany przez narzędzia internetowe, takie jak Tomcat i Jetty. Prawdopodobnie są oni odpowiedzialni za tworzenie instancji Servletów, a zatem niszczenie ich, gdy tym ludziom skończą się zasoby lub powinni zwiększyć liczbę instancji Servlets.Me

Najpierw odpowiedzmy na pytanie: czy bez wątpienia można stworzyć bardzo konstruktora w serwletach? więc mogę następnie odpowiedzieć, dlaczego parametr init() musi być użyty do zainicjowania prawdziwego serwletu, opisując różnicę między środkiem konstruktora a metodą init().

W ten sposób, jeśli jesteś absolutnie nowy w Servlet i JSP, dodatkowo zalecam, abyś przeszedł pełny kurs, aby uzyskać głębsze zrozumienie, najczęściej związane z Servletem i JSP. Jeśli na pewno masz rekomendację, sugeruję przeanalizowanie mojego

Konkurencyjne kursy FreeServlet i JSP

Czy możemy ustawić konstruktora w serwlecie?

Szybka odpowiedź na to pytanie: zdecydowanie klasy implementacyjne serwletów mogą mieć bardzo nowego konstruktora, ale będą używaćwewnątrz() Metoda inicjowania głównego serwletu z dwóch powodów: Po pierwsze, nie deklarujesz konstruktorów na interfejsie w Javie.

Oznacza to, że nie możesz wywołać tego pragnienia w klasie, która implementuje konkretny interfejs serwletu plus, po drugie, żądanie serwletu.Konfiguracja serwletu Obiekt inicjujący utworzony przez kontenery, ponieważ ma również źródło do protestu ServletContext również zaplanowanego z .

Serwletyjavax.servletHttpServlet

jest kursem do nauki, tak jak każda inna klasa obecna w Javie, może mieć konstruktory, jednak możesz zadeklarować wnętrze konstruktora jako interfejs w Javie. Jeśli dana osoba nie określi dokładnego konstruktora, nasz kompilator ustawi przestarzały konstruktor bez argumentów go w wielu implementujących klasach serwletów.

Dlaczego nie ma Metoda wątpliwa init() jest stosowana w serwletach?

wewnątrz. Wywoływany z naszego własnego kontenera serwletów w celu powiadomienia zalecanego serwletu, że serwlet został przygotowany. Kontener serwletów, który często wywołuje metodę init dokładnie raz, natychmiast z powodu utworzenia instancji serwletu. Alternatywa inicjowania musi zakończyć się pomyślnie, zanim konkretny typ serwletu będzie mógł odbierać żądania.

Innym typowym powodem, dla którego osoby fizyczne nie powinny inicjować serwletów, aby umożliwić im tworzenie serwletów konstruktorów, jest to, że nie są one zaprojektowane dokładnie przez kod Java, ale kontenery tworzą własne instancje, a także utrzymują je dla puli.

Czy dany konstruktor być używane w odniesieniu do metody init() do inicjalizacji nowego serwletu opisać jak?

Interfejs serwletu nie jest w stanie potwierdzić konstruktora, który przyjmuje jeden parametr ServletConfig. Konieczne będzie zadeklarowanie dodatkowej metody, takiej jak init(). Ogólnie rzecz biorąc, możemy użyć tego konstruktora do dostarczenia akcji inicjujących jeden konkretny wynik, ale w starym typie Javy (JDK1.0v) konstruktor nie może w ogóle zaakceptować dynamicznie generowanego pseudonimu klasy jako argumentu.

Ponieważ witryny kontenerów dostawców usług hostingowych, takie jak Tomcat i Jetty, wykorzystują odbicie Java do tworzenia instancji serwletów, mając

Konstruktor bez pytań jest uważany za wymagany

Która metoda rzeczywista praca konstruktora dla jakiegoś serwletu?

Czy możemy określić konstruktora w aplecie? Plan sprowadza się do tego pytania: tak, domowe klasy serwletów mogą mieć konstruktor i nadal muszą używać czyjegoś sposobu działania init() do inicjalizacji serwletów z jednego lub dwóch powodów: po pierwsze, nie możesz wziąć konstruktorów w interfejs jak java.

. Więc jeśli dostarczysz świetny konstruktor parametryczny i zapomnisz napisać nowy, specyficzny konstruktor bez argumentów, określony kontener sieciowy nie będzie w stanie utworzyć kolejnej instancji jakiegoś serwletu, ponieważ nie ma konstruktora niepłatnego.

konstruktor w praktycznie każdym aplecie

Należy pamiętać, że nadchodzi kompilator Java, nie dodawaj argumentu odmów do ostatecznego konstruktora domyślnego, jeśli w uczelni występuje ważny konstruktor parametryczny. Tak więc nie jest dobrym pomysłem dostarczanie konstruktora w odniesieniu do klasy serwletów. Teraz możesz zobaczyć pewną różnicę między platformą inicjującą konstruktora w serwlecie java

Różnica między konstruktorem a metodą inicjalizacji w serwlecie

wewnątrz()wewnątrz()Konfiguracja serwletu

parametr, ponieważ może zawierać inicjalizację, jest ograniczony, gdy ten serwlet z pliku web.xml.

Ponieważ nasz plik web.xml zawiera ważne dokumenty dla kontenerów internetowych, takich jakInstancja ServletConfig

Z pewnością możesz dostosować swój serwlet zgodnie z opcjami podanymi w

Konfiguracja serwletu

Na przykład obiekt. W wielu przypadkach możesz również ustawić opcje specyficzne dla środowiska, zwykle tymczasową ścieżkę listy, warianty połączenia z bazą danych (po stylizacji lepiej rozwiń

Grupa romantycznych relacji JNDI

Możesz łatwo udostępniać swoją aplikację internetową w dowolnym środowisku, korzystając z różnego rodzaju opcji w pliku web.xml. Nie zapomnij

przy inicjalizacji()Metoda

nie jest nawet powiązana jako konstruktor, w którym wywoływany jest fakt konstruktora nadklasy, przed którym wykonuje się konstruktor podklas rasy psa, znany również jako łańcuch konstruktorów. Obejrzyj to

bezpłatne kursy serwletów

Różnica dotycząca kreatora serwletów i programu init

. Napotkaliśmy, który kontener używa web.xml do stworzenia nazwy serwletu i konieczności inicjalizacji dla Java Reflection API, zwykle

class.nowa instancja()

Nie cierpią już z powodu błędów Windows.

Czy Twój komputer działa? Czy dostajesz przerażający niebieski ekran śmierci? Spokojnie, jest rozwiązanie. Wystarczy pobrać Restoro i pozwolić naszemu oprogramowaniu zająć się wszystkimi problemami związanymi z systemem Windows. Wykryjemy i naprawimy typowe błędy, zabezpieczymy Cię przed utratą danych i awarią sprzętu oraz zoptymalizujemy Twój komputer pod kątem maksymalnej wydajności. Nie uwierzysz, jak łatwo przywrócić komputer do pracy jak nowy. Więc nie czekaj dłużej, pobierz Restoro już dziś!

 • 1. Pobierz i zainstaluj Reimage
 • 2. Uruchom aplikację i kliknij przycisk „Przywróć”
 • 3. Wybierz pliki lub foldery, które chcesz przywrócić, i kliknij przycisk „Przywróć”

 • Utwórz wybórDefinicja zdarzenia serwletu oznacza, że ​​grupa serwletów musi zawierać domyślny konstruktor, który nie zawiera żadnych argumentów.

  dlaczego aplety nie mają własnego konstruktora?

  zwłaszcza, że ​​typ serwletu jako interfejs nie może być przetransportowany, a kontener WWW tworzy zupełnie nową, świetną instancję serwletu i zapewnia dostęp do elementów kontekstowych i konfiguracyjnych, których, jak twierdzą eksperci, twój programista nie musi używać.< /p>
  Różnica między konstruktorem a dodatkową metodą inicjalizacji w serwlecie? Odpowiedzi na debatę w wywiadzie

  Jeśli podobało Ci się to pytanie z wywiadu Java Web Developer i oczekujesz więcej, bez wątpienia przejrzyj następujące pytania dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu:

 • Jaka jest główna różnica między preparatami Struts 1 i Struts MVC 2? (odpowiedz)
 • Jaka jest nowa różnica między metodami forward() i sendredirect()? (odpowiedz)
 • W jaki sposób obsługa serwletów może podwoić wysyłanie danych formularzy? (odpowiedz)
 • Co dzieje się wraz z flagą rozruchu podczas uruchamiania w pliku web.xml? (odpowiedz)
 • Czym tak naprawdę jest JSESSIONID w aplikacji internetowej Java? (odpowiedz)
 • Podobnie jak wiele obszarów Czy akcje Bean są dostępne w ramach Spring? (odpowiedz)
 • Różnica z grubsza ustalająca w połączeniu z mocnym wtryskiem sprężyny? (odpowiedz)
 • Jaka jest różnica między serwerem internetowym a serwerem narzędziowym? (odpowiedz)
 • Różnica między AND otrzymaniem nowego prawidłowego żądania HTTP POST? (odpowiedz)
 • Jaka jest różnica między kodowaniem adresów URL a przepisywaniem adresów URL? (odpowiedz)
 • Różnica między dyrektywą include a akcją dodatkowo use w JSP? (odpowiedz)
 • Jak wyrazić stronę błędu dla całej aplikacji, gdy jest to JSP? (odpowiedz)
 • Jaki jest koszt między ServletConfig i ServletContext? (odpowiedz)
 • Jak mogłoby to uciec przed metaznakami XML w JSP? (odpowiedz)
 • str. S. – Zawsze preferuj każdą metodę init() do inicjalizacji serwletów z większości konstruktora, ponieważ obiekt ServletConfig przekształca się w metodę init() z opcjami ustawień.

  Poważne błędy komputera? Nie martw się, Reimage Cię obejmuje. Pobierz teraz.

  Constructor In A Servlet
  서블릿의 생성자
  Konstruktor I En Servlet
  Konstruktor In Einem Servlet
  Construtor Em Um Servlet
  Constructeur Dans Une Servlet
  Konstruktor V Servlete
  Costruttore In Un Servlet
  Constructor In Een Servlet
  Constructor En Un Servlet